Pozitivní list

Popis datového rozhraní


[ odkazy pro import Pozitivních listů SZP ČR ]


Platnost
od data
Pozitivní list SZP ČR Datum a čas publikování
pdf verze xlsx verze Informační
číselník